Upphovsrättslagen

Alla texter och bilder som är originella är skyddade av upphovsrätt. Skyddet gäller helt oberoende av i vilket medium (papper, diskett, "på nätet") verket återfinns i.

Det innebär att det inte är fritt att använda material bara för att det "finns på nätet". Någon har skapat dem och har anspråk på att det upphovsrättsliga skyddet respekteras.

Tillstånd kan dock erhållas t.ex. via enkla uttalanden som "Bilderna är fria att användas" eller liknande, på den webbplats där bilderna görs tillgängliga, och det inte är helt osannolikt att den som gjort bilderna tillgänglig också är upphovsman/rättshavare till bilderna.

Skyddet upphör först när skyddstiden löpt ut, 70 år efter upphovsmannens dödsår.

Så, vad innebär det här då för dig som bloggare?

Jo, det innebär att om du hittar en bild på nätet, via google eller på en annan blogg och du vill använda den bilden på din blogg, då måste du ta kontakt med upphovsrättshavaren och fråga om lov.

Det kan vara svårt att hitta en kontaktväg, för det är inte alla som lägger upp en epost eller liknande för att kunna bli kontaktade, och då är det faktiskt så enkelt att du får låta bli att använda den bilden.

Jag tycker personligen att man ska tänka på det om man är inne på en blogg och hittar bilder som bloggaren själv har ritat, vi bloggare måste ju ta hand om varandra och hjälpa varandra istället för att vara elaka mot varandra...

Vill du lusläsa upphovsrättslagen, kan du göra det här: Upphovsrättslagen

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0